30 Maddede “Şimdi Ne Yapmalıyız?”

Genel Bir Yorum Yap

15 Temmuz’un üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Hâlâ kahramanlık hikâyeleri anlatılıyor, FETÖ’nün ne kadar kötü bir örgüt olduğundan bahsedilip militanları lanetleniyor, dış mihraklardan dem vurulup kâh şu ülke kâh bu ülke düşman ilan ediliyor, 14 Ağustos komploları konuşulup kriz planları yapılıyor. Bunlar iyi güzel şeyler ama neredeyse hiçbirimiz oturup tüm bunların neden yaşandığından, 40 yıllık planın nasıl ilmek ilmek topluma işlendiğinden, kimlerin bu tür örgütlerin ekmeğine yağ sürdüğünden, sistemde nasıl aksaklıklar olduğundan dem vurmuyor.

Ben de oturup biraz düşündüm taşındım, üzerimize düşenler nedir diye kafa yordum, maddeler hâlinde kısa ve uzun vadede neler yapabileceğimize dair fikirlerimi sıraladım:

1. Öncelikle yabancı dil bilenler ülkemizin uluslararası imajı konusunda maksimum gayret göstermeli. Şu an özellikle ABD ve AB kontrolündeki basında hakkımızda ciddi bir dezenformasyon var. Kimse 240 şehidimizi ve binlerce yaralımızı konuşmuyor. Herkes “tutuklamalar, Erdoğan’ın İslâmi duruşu, işkence iddiaları, idam talepleri” üzerinden giden bir tartışmaya kapılmış durumda. Çoğu dünya vatandaşının ülkemizde yaşanan gerçeklerden haberi yok.

2. Toplumda oluşan birlik havasının kıymetini bilmeli ve bunun korunması için maksimum çaba sarf etmeliyiz. Ayrıştırıcı söylemlerden kaçınmalı ve provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız.

3. Örgüt devlet organlarından temizlenirken ince elenip sık dokunmalı; bu süreç kendi yeni mağdurlarını yaratmamalı.

4. Başta siyasiler olmak üzere herkes “bu 40 yılda örgüte hizmet eden ne hata yaptım” diye düşünmeli, fikir ve hareketlerini gözden geçirmeli.

5. FETÖ’nün yargıda etkili olduğu tüm davalar gözden geçirilmeli, mağdurlar tespit edilmeli, itibarları iade edilmeli. (ama o davalara söz konusu olan herkes şimdi “sütten çıkmış ak kaşık” ilan edilmemeli).

6. Bu 40 yıllık geçmişte Türkiye tarihinin tüm karanlık noktaları FETÖ müdahalesi açısından yeniden ele alınmalı (Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü, Dink cinayeti, Uludere vakası vb).

7. Kahve muhabbetini bırakmalı. Herkes kendi alanında bu ülkeye maksimum katkıyı verecek şekilde çalışmaya başlamalı, dünya ile yarışmalı.

8. “Kurtulduk, başardık, yendik” diyerek hayallere dalmamalı. Ülkemiz üzerindeki planların hiçbir zaman bitmeyeceği unutulmamalı. Uluslararası iktidar sahiplerinin 5, 10, 50 yıllık planlar yaptığı göz önünde bulundurulup aynı şekilde bu milletin de uzun vadeli planları olmalı. Devletlerin ebedî dost ya da ebedî düşman diye sınıflanamayacağı gerçeğinden kopulmamalı.

9. Öğrencilerimizin özel okul, dershane, özel öğretmen ya da etüt merkezlerine ihtiyaç duymayacağı adil ve yetkin bir eğitim sistemi getirilmeli.

10. Okulda ve ailede eğitim mantığımız ezberci ve dikte edici değil sorgulatıcı ve üretici olmalı.

11. Başta tarih ve din dersleri olmak üzere tüm müfredatımız yeniden elden geçirilmeli. Yabancı dil eğitimimiz geliştirilmeli.

12. Devlet kadrolarına eleman yerleştirme usülü hizaya çekilmeli. Liyakat, ehliyet, gayret ve adalet ilk planda ele alınan kriterler olmalı.

13. Adalet sistemimiz baştan elden geçmeli. Öncelikle yeni bir anayasa yani “toplum sözleşmesi” yazılarak 15 Temmuz sivil direnişi taçlandırılmalı.

14. Tamamı askeri temelli olan eski anayasalarla, darbe’siz ve örgüt’süz bir Yeni Türkiye’ye geçiş yapamayacağımız herkes tarafından anlaşılmalı.

15. İdeolojik, siyasi ya da çıkar odaklı yargılamayı önleyecek tedbirler alınmalı, insanların yargıya güveni sağlanmalı.

16. Toplumda farklılıklara saygı gösteren bir bakış temin edilmeli. Devlette, okulda, sokakta, şirkette bu bakış hâkim olmalı.

17. İnanç özgürlüğü esas olmalı. 2016 Türkiye’sinde başörtüsüne, namaza, sakala ve insanların dînî yaşantısına kimse “mim” koyamamalı.

18. Bağımsız ama etik ilkeleri olan bir medyamız olmalı. Nefret söylemi, yalan haber, hakaret, hedef gösterme, ölüm ve ahlak pornografisi son bulmalı. Medya kendi içerisinde oluşturacağı bir etik kurulla ciddi ve düzenli bir şekilde denetlenmeli.

19. “Gazeteci ne yaparsa yapsın suçlu olamaz” tabusu artık yıkılmalı. Herkes gibi medya üyelerinin de anayasamıza ve kanunlara uyması gerektiği anlaşılmalı.

20. 150 yıldır çeşitli şekillerde bozuk formları sergilenen tarikat-cemaat sistemi akademik ve tarihi olarak ele alınıp sağlıklı biçimiyle yeniden ortaya konmalı.

21. En doğru/tek doğru benim grubumdur söylemi ve hocam, pirim, örgüt elebaşım, parti başkanım ne derse doğrudur düşüncesi artık bir son bulmalı.

22. Diğer yandan dinin, tarikat sisteminin, cemaatlerin toplu bir linçe maruz bırakılmasına engel olunmalı. İslamofobi’ye fırsat tanınmamalı.

23. Gizli ajandaları olan tüm parti, örgüt, vakıf, dernek ve sosyal oluşumlar şeffaflaşmalı. İç ve dış denetim mekanizmaları tesis edilmeli.

24. Başta İslâmi camia olmak üzere herkes “ben neyi eksik yaptım da nesillerimizi FETÖ’nün kucağına ittim” diye kendini sorgulamalı. Geçmişte “namaz kılıyor ya da kendisi/annesi başörtülü diye” gençleri orduya, emniyete, yargıya, üniversiteye almayıp bu gizli yapılanmaya sebep olan din düşmanları da kendine pay çıkarmalı.

25. Gençliğe önem verilmeli, gençler süreçlerde aktif rol almalı, gençler kullanılıp bir kenara atılmamalı! Şu an ülkeyi yöneten neslin, bir zamanların iyi yetiştirilmiş ve sorumluluk verilmiş gençleri olduğu unutulmamalı!

26. Güçlü bir ekonomi ve yerli/milli yüksek teknolojinin, bağımsız bir devlet olma yolunda en önemli iki faktör olduğunu herkes çok iyi bilmeli. Alırken de, satarken de, proje ve fikir üretirken de, bilimsel çalışma yaparken de bu iki düstur hep göz önünde bulundurulmalı.

27. Yerli işletim sistemi, yerli sosyal medya ve bağımsız haber ağı, yerli mesajlaşma uygulaması, yerli mail ve bulut istemcisi, yerli internet tarayıcısı vb. teknolojilerimiz olmalı, olanlar geliştirilmeli, geliştirilenler kullanılarak yaygınlaştırılmalı.

28. Tüm bunları geliştirecek, ayrıca yerli ve milli güvenlik teknolojilerimizi de üretecek yazılım ve donanım mühendisleri her alanda yetiştirilmeli.

29. Aileler çocuklarını okula gönderirken “nasıl kısa yoldan köşeyi döner” diye değil “nasıl vatana millete faydalı olur” diye tercih yapmalı. Sosyal bilimlere de gereken önem verilmeli.

30. Üniversite okuyan gençler ise kısa yoldan kariyeri değil uzun vadeli yüksek idealleri hedeflemeli.

Benim aklıma gelenler bunlar, sizin de katkılarınızı bekliyorum. ( info@dryusufozdemir.com )

Daha güzel yarınlar dileğiyle.

Sürç-ü lisân ettiysek affola.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*